PB52014
BTeken
PB55

Hoe vorm ik een community die werkt?

Community vorming of gemeenschapsvorming is een teken van deze tijd. Mensen hebben behoefte aan verbinding, waardoor je steeds meer georganiseerde coöperaties en informele zorgstructuren ziet ontstaan. Gemeenschapsvorming heeft vele positieve maatschappelijke effecten. Het verbetert onder andere de kwaliteit van de leefomgeving waardoor de hulpvraag van de burger afneemt. Door het versterken van de eigen sociale netwerken, ontstaat een preventief en duurzaam effect.

De rol van Bteken

Bteken luistert, visualiseert en verbindt. Door goed te luisteren, proberen we de gezamenlijke drive, interesses en ideeën van mensen, organisaties en/of bedrijven boven tafel te krijgen. Met deze input schetsen wij een duidelijk beeld van wat de community kan betekenen voor alle leden. Bteken creëert als het ware een beleving. Als mensen en organisaties ervaren dat een community hen daadwerkelijk iets oplevert, dat ze er beter of blij van worden, dan willen ze zich er graag aan verbinden. Op deze manier brengt Bteken een beweging tot stand waardoor mensen en organisaties elkaar weten te vinden en dingen samen gaan doen.

Aanpak

Bteken is heel pragmatisch ingesteld en zet moeilijkheden om in mogelijkheden. Vanuit begrip en respect voor elkaar, gaan we op zoek naar een gezamenlijke ambitie. Die gezamenlijke ambitie wordt concreet gemaakt waardoor er snel resultaat geboekt kan worden. Bteken houdt van aanpakken en speelt graag in op de situatie.

Contact

Wilt u weten wat ik voor u kan betekenen? Neem dan contact op.

Contact

Is mijn organisatie klaar voor de digitale toekomst?

Is mijn organisatie klaar voor de digitale toekomst?

De digitalisering van de maatschappij biedt mensen en organisaties ongekende mogelijkheden om tot nieuwe ideeën, concepten en samenwerkingsvormen te komen. Om werkelijk innovatief en technologisch vooruitstrevend te zijn, moeten er kaders worden opgesteld en een strategie ontwikkeld, zodat de juiste keuze kan worden gemaakt en een idee daadwerkelijk omgezet kan worden naar een succesvolle introductie.

Wil je meer weten over mijn werkervaring en opledingen, kijk dan op mijn LinkedIn profiel.