PB52014
BTeken
PB55

Is mijn organisatie klaar voor de digitale toekomst?

De digitalisering van de maatschappij biedt mensen en organisaties ongekende mogelijkheden om tot nieuwe ideeën, concepten en samenwerkingsvormen te komen. Om werkelijk innovatief en technologisch vooruitstrevend te zijn, moeten er kaders worden opgesteld en een strategie ontwikkeld, zodat de juiste keuze kan worden gemaakt en een idee daadwerkelijk omgezet kan worden naar een succesvolle introductie.

De rol van Bteken

Bteken zorgt ervoor dat er meetbare stappen worden gezet. Wij helpen u bij het opstellen van een strategie en het creëren van de randvoorwaarden om vervolgens de juiste keuzes te kunnen maken in wat digitalisering voor uw organisatie kan betekenen. Maar daar blijft het niet bij. Bteken maakt vervolgens ook de vertaalslag naar de cliënt en creëert draagkracht voor de nieuwe middelen, zodat ze op de juiste manier gebruikt gaan worden en het juiste rendement opleveren. Bteken is enthousiast en gedreven om het project te laten slagen.

Aanpak

Bteken bekijkt eerst wat u als organisatie belangrijk vindt en wat u wilt bereiken. Dit proces brengen wij goed in kaart om vervolgens de juiste vertaalslag te kunnen maken naar de techniek die het beste aansluit bij uw wensen. Wij denken in kansen en mogelijkheden, waardoor wij u een goed resultaat kunnen garanderen.

Contact

Wilt u weten wat ik voor u kan betekenen? Neem dan contact op.

Contact

Hoe vorm ik een community die werkt?

Hoe vorm ik een community die werkt?

Community vorming of gemeenschapsvorming is een teken van deze tijd. Mensen hebben behoefte aan verbinding, waardoor je steeds meer georganiseerde coöperaties en informele zorgstructuren ziet ontstaan. Gemeenschapsvorming heeft vele positieve maatschappelijke effecten. Het verbetert onder andere de kwaliteit van de leefomgeving waardoor de hulpvraag van de burger afneemt. Door het versterken van de eigen sociale netwerken, ontstaat een preventief en duurzaam effect.

Wil je meer weten over mijn werkervaring en opledingen, kijk dan op mijn LinkedIn profiel.