Diensten

Hoe vorm ik een community die werkt?

Hoe vorm ik een community die werkt?

Community vorming of gemeenschapsvorming is een teken van deze tijd. Mensen hebben behoefte aan verbinding, waardoor je steeds meer georganiseerde coöperaties en informele zorgstructuren ziet ontstaan. Gemeenschapsvorming heeft vele positieve maatschappelijke effecten. Het verbetert onder andere de kwaliteit van de leefomgeving waardoor de hulpvraag van de burger afneemt. Door het versterken van de eigen sociale netwerken, ontstaat een preventief en duurzaam effect.

Is mijn organisatie klaar voor de digitale toekomst?

Is mijn organisatie klaar voor de digitale toekomst?

De digitalisering van de maatschappij biedt mensen en organisaties ongekende mogelijkheden om tot nieuwe ideeën, concepten en samenwerkingsvormen te komen. Om werkelijk innovatief en technologisch vooruitstrevend te zijn, moeten er kaders worden opgesteld en een strategie ontwikkeld, zodat de juiste keuze kan worden gemaakt en een idee daadwerkelijk omgezet kan worden naar een succesvolle introductie.

Wil je meer weten over mijn werkervaring, kijk dan op mijn LinkedIn profiel.