Met Bteken stuur en faciliteer ik veranderingsprocessen bij mensen en organisaties die actief zijn in het sociaal domein.

De maatschappij verandert, meestal geleidelijk en je hebt het pas door als je werkwijze en aanpak niet mee aansluiten bij het nieuwe tijdsbeeld. Ik ben gespecialiseerd in het sturen en faciliteren van veranderingsprocessen bij organisaties in het sociaal domein zodat die weer moeiteloos kunnen aanhaken bij hun doelgroepen. Zorg en welzijnsinstanties, woningbouwverenigingen en gemeentes zijn het terrein waar ik mij als een vis in het water voelt.

Als verbindende factor ben ik de gedreven adviseur, motivator en een scherpe denker die durft te dromen en te doen. Ik heb de ervaring om belangen en beweegredenen van verschillende doelgroepen op zowel uitvoerend, tactisch als strategisch niveau te begrijpen.

Wil je met jouw organisatie weer up-to-date acteren?
Neem dan contact op met mij via: 06 – 52 444 065.

Passies, speerpunten en competenties.

Innovatie en vernieuwing

Innoveren en vernieuwen is mijn passie. Ik vertaal geweldige ideeën graag naar concrete concepten en producten. Ik verlies daarbij de mensen en bestaande culturen echter niet uit het oog. Voortborduren op iets wat goed is en zo bouwen aan de toekomst, dat is mijn doel.

Synergie

Ik geloof oprecht dat het delen van kennis en ervaring, mensen en organisaties verder brengt. Door uit te gaan van ieders kracht en mogelijkheden, kom je tot verrassende resultaten.

Creëren van mogelijkheden

Kijken naar wat er is en wat er nog meer zou kunnen zijn. Niet denken “wat als” maar “wat en”. Het begrip “kan niet” komt niet voor in mijn woordenboek. Door in mogelijkheden te denken, probeer ik alle betrokkenen te motiveren en in beweging te zetten, om zo samen tot goede oplossingen te komen. Ik geloof in beter, mooier, leuker.

Veranderen

Verandering begint met het accepteren van het vraagstuk. Leer te kijken naar de situatie zoals die is en niet zoals die zou moeten zijn. Ik koester de positieve zaken, creëer draagvlak voor vernieuwingen en vorm weerstand om tot enthousiasme.

Vragen en luisteren

Ik ga graag het gesprek aan en denk niet meteen in oplossingen. De klant en zijn behoefte(n) staan centraal. Door aandachtig naar de klant te luisteren en dieper op de vraag in te gaan, komen we gezamenlijk tot de kern van het probleem en uiteindelijk tot de oplossing. Doorpakken, met daadkracht naar resultaat toewerken, daar sta ik voor.

Mogelijkheden

Bteken betekent.

Bteken betekent wie ‘A’ zegt, moet ook ‘B’ zeggen. Van denken naar doen. Maar ook betekenis aan iets geven. In het Engels wordt het Be taken, wat zoveel betekent als zich voornemen, zich verbinden aan. De verbindende factor in dit alles ben ik, Patricia, een gedreven adviseur met veel ervaring in het sturen en faciliteren van veranderingsprocessen. Een motivator die alle nieuwe uitdagingen met zeer veel plezier, passie en energie aanpakt. Een scherpe denker die durft te dromen en te doen en die enthousiasmeert vanuit mijn eigen energie!