Vergroot je veranderkracht

Vergroot je veranderkracht

Voor betrokken en ruimdenkende ambtenaren die het verschil willen maken voor de inwoners in hun gemeente

Herken je een of meerdere dingen?

 • Je voelt al langer de behoefte om iets te veranderen in het systeem, maar je voelt je steeds vaker teleurgesteld.
 • Je doet je best om vanuit je positieve drijfveren te blijven werken, maar je hebt niet het gevoel dat er daadwerkelijk iets verandert. Het voelt soms als een hopeloze strijd
 • Je vindt het fijn wanneer je daadwerkelijk het verschil kunt maken in de levens van de inwoners, zodat ze zich echt geholpen voelen. Maar je merkt dat het moeilijk is om daadwerkelijk in gesprek te blijven met de mensen waar je het voor doet. De waan van de dag eist veel van je tijd op en als je wel samen met inwoners toe kunt werken naar een positieve verandering dan zit het systeem in de weg
 • Het geeft je een kick als je je collega’s en leidinggevende kan overtuigen om het anders te doen, alleen in de praktijk heb je niet het gevoel dat de boodschap aankomt.
 • Je ziet wat er nodig is, maar je bent niet iemand die op de barricades gaat staan.
 • Je krijgt geen energie (meer) van je werk en je denkt regelmatig dat het toch niet lukt om iets te veranderen.
 • Je wilt graag concrete handvatten om anderen te inspireren en te overtuigen om andere keuzes te maken binnen het mogelijkheden van het systeem. Zodat je weer vanuit je drijfveren en met energie aan de slag gaat.

Dan is deze training echt iets voor jou!

Transformatie binnen de overheid

Al jaren wordt er binnen de lokale overheid gesproken over ‘de transformatie van het systeem’: Een aanpak die dichter bij de inwoners en de leefwereld ligt. Waarbij inwoners een actieve stem hebben in het beleid en de aanpak. Zodat het eigenaarschap weer meer bij de inwoners komt te liggen. Er worden pilots, projecten en programma’s gestart en nieuwe visies geformuleerd.

De praktijk is echter weerbarstig. De veranderingen die nodig zijn, zijn vaak ingrijpend. De cultuur is gebaseerd op controle en sturing en laat weinig experimenten toe. En als er wordt geëxperimenteerd dan verdwijnen de resultaten na afloop van het experiment in de kast en wordt het niet geborgd in de reguliere werkprocessen. De werkdruk is hoog en de financiën staan vaak onder druk. Kortom: de omstandigheden om tot transformatie te komen zijn verre van ideaal.

Je bent niet de enige ambtenaar die hier tegenaan loopt

Je werkt keihard en bent betrokken bij dat wat er moet gebeuren. Je doet je stinkende best om positieve veranderingen in het systeem te brengen. Maar je loopt vaak vast. Je hebt het gevoel dat je de enige bent binnen de organisatie die iets wil veranderen.

Je hebt de moed opgegeven, omdat het domweg teveel energie kost om de kar van verandering te trekken. Het jongleren tussen maatschappelijke, politieke en organisatiebelangen maakt het extra ingewikkeld om alle neuzen de goede kant op te krijgen.

Het college, de raad of je leidinggevende gaan uit van zekerheden en harde cijfers. Dat geeft weinig tot geen ruimte voor experimenteren. Bovendien vraagt transformatie een lange adem en het democratische systeem zit zo in elkaar dat er na vier jaar soms weer een totaal andere aanpak kan worden gevraagd.

Verandering binnen jouw gemeente: het kan wel

Hoe zou het zijn wanneer alle betrokkenen binnen jouw beleidsveld de neuzen dezelfde kant op hebben staan? Wanneer je lange termijn afspraken kunt maken om echte resultaten te behalen? Als je kunt samenwerken met actieve inwoners die met goede, duurzame initiatieven komen waarbij ze ook echt zelf het eigenaarschap kunnen pakken? Of wanneer je met collega’s uit verschillende beleidsterreinen gezamenlijk kunt optrekken om echte maatschappelijke impact te creëren en het verschil te kunnen maken in wijken en buurten?

Het klinkt misschien te mooi om waar te zijn, maar ik laat je graag zien dat het echt kan.

Wat is er nodig voor die gewenste verandering?

Mensen maken het systeem. Ik geloof daarom dat iedere duurzame verandering van een systeem start bij de mensen binnen dat systeem. Het start dus bij jou. En de ambtenaren die net zo denken als jij. Want er zijn er veel meer zoals jij.

 • De verandering begint bij jezelf en binnen de mogelijkheden die je hebt. Je hoeft dus niet direct de barricades op om aan verandering te werken, maar je onderzoekt je eigen mogelijkheden om binnen jouw invloedssfeer veranderingen te realiseren.
 • Je leert om de inspiratie in jezelf te zoeken en om anderen te inspireren. Daarmee vergroot je je invloed en weet je je collega’s en samenwerkingspartners te enthousiasmeren
 • Je gaat de mensen herkennen die ook willen veranderen
 • Je creëert een hulpnetwerk binnen en buiten de organisatie die jou ondersteunt om de veranderingen mogelijk te maken.
 • Je neemt initiatief in het positief veranderen van vastgelopen situaties op werk. En je bent er van overtuigt dat je hier ook daadwerkelijk invloed op kunt uitoefenen.
 • Je hebt inzicht in je eigen drijfveren en ambities en hoe je dit mogelijk kunt maken. Je kunt je boodschap krachtig en duidelijk overbrengen
 • Je zet de noodzakelijke stappen om nieuwe mogelijkheden te creëren en dit duurzaam te realiseren. Je hebt inzicht in praktische en realiseerbare veranderingen

Hoe klinkt dit? Ik help je er graag bij!

Wat gaat de training je opleveren:

 • Je hebt een helder beeld van je drijfveren en toetst je werkzaamheden hier regelmatig op
  Je weet waar je energie van krijgt en waarom je doet wat je doet. Dit zijn belangrijke pijlers om met plezier je werk te kunnen doen en ook zinvol bezig te kunnen zijn. Ik leer je uiteraard hoe je je werk zo kunt inrichten dat dit een belangrijk onderdeel van je werk blijft.
 • Je bent in staat om waar te nemen waar verandering mogelijk is binnen jouw invloedssfeer.
  Binnen dit traject leer ik je om weer daadwerkelijk waar te nemen waar de mogelijkheden om positieve veranderingen te realiseren liggen. Om te denken in oplossingen en niet in problemen.
 • Je bent in staat om de noodzakelijke veranderingen die je waarneemt om te zetten in concrete mogelijkheden en je gaat er mee aan de slag binnen jouw gemeente
  Je bepaalt effectief wat je zelf kunt doen, wie je daar het beste bij kunt betrekken, welke stappen er eerst gezet moeten worden en hoe je de betrokken personen kunt overtuigen.
 • Je weet anderen te inspireren en te motiveren om samen met jou positieve veranderingen te realiseren
  De verandering begint bij jezelf. Maar om echt te komen tot structurele veranderingen heb je anderen nodig. Je leert om je boodschap op de juiste manier over te brengen en zo anderen te inspireren om samen met jou de noodzakelijke stappen te zetten.
 • Je leert om je invloed te vergroten op een manier die bij je past.
  Ik leer je om daadwerkelijk te luisteren en te horen wat de ander wil. Hierdoor kun je ook beter inschatten wat de ander nodig heeft. Je kunt vervolgens je eigen verzoek of vraag zo inkleden dat het recht doet aan de behoefte van de ander.
  Dit maakt het makkelijker om je verzoek te honoreren en hierdoor krijg je meer positieve antwoorden.
 • Je hebt weer energie en ruimte in je agenda om de dingen te doen die er toe doen. Hierdoor heb je meer voldoening in je werk.
  Doordat je steeds helder voor ogen hebt welke werkzaamheden je energie geven en hoe je de balans kunt bewaren hou je je energiepeil door de dag heen hoog. Je dagen zijn meer gevuld met de dingen die belangrijk zijn en hierdoor ervaar je meer zingeving.
 • Je bent effectiever in je werk
  Doordat je nu vooral bezig bent met de echt belangrijke dingen lever je meer impact en ben je succesvoller in je werk. Je maakt de juiste keuzes en het wordt makkelijker om beslissingen te nemen met betrekking tot je eigen werk.

Waarnemen - Inspireren - Creëren

Praktische informatie

De training bestaat uit een halfjaarprogramma. We starten in september en het eindigt in februari.

Groepsprogramma met maximaal 8 personen

 • We werken zowel online als offline
 • Er is 3x een live trainingsdag in september, november en januari
 • 1x per maand een online intervisie bijeenkomst met de andere deelnemers binnen het traject.
 • Iedere maand een Vraag- en Antwoord sessie (online) met alle deelnemers
 • Iedere maand een online coachsessie via zoom of MS Teams met de groep
 • Iedere deelnemer krijgt 2x een individuele coaching sessie met mij van 3 uur
 • Wekelijkse reflectie oefening /inspiratie (online)

Over Patricia Braat

Ik ondersteun gemeenten en burgerinitiatieven bij de transformatie van het sociaal domein. En wat mij daarbij steeds opvalt is dat het lijkt alsof zowel gemeente ambtenaren als burgerinitiatieven het idee hebben dat ze lijnrecht tegenover elkaar staan, terwijl ze in werkelijkheid meestal dezelfde dingen willen.

Aan de kant van de burgers wordt er strijdbare taal gebruikt: ik zal dat varkentje wel eens wassen of ik krijg ze wel zo ver. En aan de kant van de ambtenaren is er vaak schroom om het gesprek aan te gaan: ik krijg altijd eerst een bak ellende over mij heen waar ik zelf niets aan kan doen.

In mijn dagelijkse werk zorg ik dat er weer een effectieve dialoog op gang komt, dat beide partijen weer het goede gesprek met elkaar gaan voeren en help ik beide partijen om door het systeem te navigeren. Want wat de burgers willen gaat vaak dwars door het systeem, heeft vaak met meer domeinen binnen de gemeente te maken of gaat over iets waar nog geen regels en procedures voor gemaakt zijn.

En aan de kant van de gemeente zie ik ambtenaren die keihard werken, die betrokken zijn met wat er moet gebeuren en die hun stinkende best doen om positieve veranderingen in het systeem te brengen. Maar die ook vaak zelf vastlopen in het systeem, die soms het gevoel hebben de enige binnen de organisatie te zijn die iets wil veranderen of die de moed hebben opgegeven omdat het domweg teveel energie kost om de kar van verandering te trekken. Niets menselijks is de ambtenaar vreemd. In mijn podcast ambtenaren zijn net mensen spreek ik inspirerende en pro actieve ambtenaren en hiermee wil ik graag een podium geven aan deze beroepsgroep.

Verandering

Verandering hoort bij het leven en is iets waar ik persoonlijk altijd heel blij van wordt. Als alles bij hetzelfde blijft dan vind ik het al gauw saai worden en zoek ik naar een nieuwe uitdaging. Dat betekent overigens niet dat het altijd radicaal anders moet, maar ook om te behouden wat er goed is. Ik heb jaren in de wereld van werving & selectie gewerkt als consultant en daar heb ik in 7 jaar tijd 7 reorganisaties meegemaakt. En veranderen puur om te veranderen of omdat er weer een nieuwe kapitein op het schip is daar geloof ik dus niet in.

Maar mezelf en de organisatie continue uitdagen en verbeteren dat past wel bij mij. Ik geloof dat je door steeds mee te bewegen met de uitdagingen die op je pad komen ervoor zorgt dat de impact die je maakt binnen je eigen omgeving groter wordt en dat je hiermee ook het leven van de mensen om je heen positief kunt veranderen.

Bij de publieke sector volgen veranderingen elkaar steeds sneller op. Dit vraagt behoorlijk wat van de mensen die in deze omgeving moeten werken. En niet iedereen voelt zich even comfortabel met veranderingen. Ik geloof dat de slagkracht of veranderkracht van mensen vaak groter is dan men zelf denkt, maar er zijn wel randvoorwaarden nodig om dat mogelijk te maken. En ik hou mij al meer dan 30 jaar bezig met het faciliteren van veranderingen.

Veelgestelde vragen

Ik denk dat het niet mogelijk is om iets te veranderen in mijn gemeente. Wat gaat dit traject mij dan brengen ?

De training richt zich op jouw persoonlijke leiderschap. Hiermee krijg je meer mogelijkheden om verandering mogelijk te maken, zelfs in omgevingen die moeite hebben met verandering. Je leert om je eigen tempo en mogelijkheden hier in te bepalen zodat je je energie behoudt en steeds vaardiger wordt om de verandering te initiëren.

Ik heb een hele drukke agenda, is het ook mogelijk om het traject helemaal online te volgen

Een gedeelte van de training wordt online gegeven, maar ik heb er bewust voor gekozen om een gedeelte van de training op locatie te geven. De trainingsdagen vergroten het groepsgevoel en sommige methodes zijn krachtiger wanneer we deze gezamenlijk op locatie uitvoeren. En ook de coaching op locatie heeft een meerwaarde en de mogelijkheid om direct te zien welke patronen jou in de weg kunnen zitten en hoe je deze kunt omdraaien. Ook krijgen we dan een duidelijker beeld van jouw werksituatie en hoe je hier het beste in kunt bewegen.

Is het ook mogelijk om het traject in-company te geven ?

De training kan ook in company bij jullie organisatie uitgevoerd worden, op een manier die passend is voor jullie team. De live dagen worden dan in jullie organisatie gegeven en de coaching richt zich naast de individuele trajecten ook op de teamsituatie.

Een incompany training biedt je vele voordelen:

 • De trainingsinhoud wordt voor je organisatie op maat gemaakt.
 • Je bespaart op reistijd en reiskosten voor de deelnemers.
 • Je bepaalt in overleg met mij de optimale grootte van de groep(en).
 • De deelnemers ontvangen, indien gewenst, na afloop een certificaat als bewijs van deelname.
 • Een incompany training is goedkoper dan deelname met meerdere mensen een open inschrijving.

Vraag kosteloos en vrijblijvend een offerte aan voor een incompany training. Hoe dan

Op welke locatie worden de trainingsdagen gegeven ?

De trainingen worden in buurt van Eindhoven gegeven.

Wat is de doelgroep van deze training

De training richt zich op alle overheidsambtenaren die veel contact hebben met inwoners en die graag positieve veranderingen mogelijk willen maken in de manier waarop ze samenwerken met inwoners en maatschappelijke partners. Ambtenaren die vanuit verbinding en persoonlijke drijfveren nieuwe mogelijkheden willen creëren en hun persoonlijk leiderschap willen vergroten

Wordt er nog een intake gedaan voor deze training

Ik neem voorafgaand aan de training telefonisch contact met je op zodat ik mij kan inleven in jouw situatie, je vraagstukken en je ontwikkelpunten.

Zijn er nog mogelijkheden na deze training

Mocht je na afloop van de training nog behoefte hebben aan extra ondersteuning of de behoefte om je nog verder te bekwamen op het gebied van persoonlijk leiderschap dan onderzoek ik graag samen met jou wat je het beste kan ondersteunen.

Hoe maak ik mijn werkgever duidelijk dat dit een goede investering is?

Het is in het belang van de organisatie om medewerkers te hebben die in staat zijn om te gaan met een veranderende omgeving. In de training leer je om eigenaarschap te pakken over je eigen ontwikkeling zonder verlies van energie en vertrouwen. Hierdoor ben je in staat om mee te denken over goede oplossingen en oog hebben voor de dilemma’s binnen de organisatie. Dit zorgt er niet alleen voor dat de organisatie effectiever en veerkrachtiger wordt maar voorkomt ook ziekteverzuim en burnout.
Een werknemer met een burnout kost een werkgever gemiddeld € 60.000. Het ziekteverzuim in 2020 in de overheid ligt gemiddeld op 5,7% en staat daarmee in de top 3. (www.cbs.nl)

Ik wil de training laten vergoeden. Hoe werkt dat ?

Het is mogelijk om een persoonlijke offerte te ontvangen die je kunt overleggen met je leidinggevende. Wanneer er akkoord is van de organisatie dan stuur ik een factuur naar de organisatie.

Mijn vraag staat er niet bij. Hoe kan ik die stellen?

Als je vraag er niet bij staat dan kun je altijd een mail sturen naar Patricia@bteken.nl of bellen met 06-52444065. Spreek dan een bericht in op mijn voicemail of stuur mij een bericht via whatsapp of SMS. Ik neem dan zo snel mogelijk contact met

Investering

De kosten voor een trainingstraject van een half jaar zijn € 4.500,00 ex BTW

Heb je interesse om deel te nemen

Heb je interesse om deel te nemen, plan dan hieronder een kennismakingsgesprek met mij in. We kijken dan samen of dit de juiste training voor jou is. Je kan mij ook bellen (06-52444065), maar omdat ik vaak aan het werk ben met en voor mijn klanten, kan het zijn dat ik niet opneem.

 

 


Privacyverklaring Cookieverklaring Algemene voorwaarden