Workshop
Oké een
burger-idee

Workshop: Oké een burger-idee

Er ontstaan steeds vaker mooie en waardevolle burgerinitiatieven die meehelpen om een buurt zorgzamer, veiliger of leefbaarder te maken. Er worden creatieve oplossingen bedacht voor bestaande of nieuwe problemen, van het gezamenlijk schoonhouden van de buurt tot buurtnetwerken om kwetsbare bewoners te ondersteunen.

Positieve maatschappelijke effecten zijn het resultaat. Om dergelijke mooie initiatieven te laten slagen is de rol van de gemeente essentieel. Ik bied vanuit mijn ervaring met zowel gemeenten als met burgerinitiatieven verschillende mogelijkheden om dit proces te ondersteunen. Lees hier mijn blog over burgerinitiatieven

Workshop Oké een burger-idee

Al deze initiatieven starten met een idee. In deze workshop leer je aan de hand van een gespreksmodel hoe je een zinvol en effectief gesprek aangaat met burgers. Dit gespreksmodel is het fundament voor een goede en duurzame samenwerking en creëert wederzijds begrip. Het versterkt de beeldvorming op een positieve manier.

In deze interactieve workshop neem ik ambtenaren mee in de start van een burgerinitiatief. We kijken, aan de hand van praktijkvoorbeelden en ervaringen, naar de valkuilen en mogelijkheden in de samenwerking met actieve bewoners. We doorbreken vaste patronen en proberen samen nieuwe dingen uit. We benoemen gezamenlijk de succesfactoren voor een burgerinitiatief en wat de rol van de gemeenteambtenaar hierin is.

Aan het einde van de workshop krijgt iedereen een werkbare checklist om het eerste gesprek met actieve bewoners aan te gaan en de start van de samenwerking succesvol op te bouwen.

Na afloop van de workshop kunnen de deelnemers zinvolle en efficiënte eerste ontmoetingen met actieve inwoners organiseren. En hebben ze meer inzicht in hun eigen rol en de mogelijkheden om het proces te sturen, zowel in het contact met de bewoners als intern binnen de eigen organisatie.

De workshop “Oké, een burger-idee” duurt een dagdeel en vindt bij voorkeur plaats op het gemeentehuis. Je hoeft de deur dus niet uit.

Training en Coaching

In overleg kan een maatwerkvoorstel worden gemaakt om je verder te ondersteunen bij een succesvolle burgerparticipatie. Van op maat gemaakte trainingen, het organiseren van bijeenkomsten tot individuele coaching.

Workshop Folder

Download hier de folder Oké een burger-idee.

Privacyverklaring Cookieverklaring Algemene voorwaarden