Verandering is doodeng!

Verandering is doodeng

Verandering is doodeng!

”Ik doe het al 20 jaar op deze manier en ik ben niet van plan om te veranderen!” De vrouw kijkt mij met felle ogen aan en doet voor alle duidelijkheid ook haar armen over elkaar.

“Wat denk je dat er gebeurt wanneer je inderdaad niets doet?”

Haar stoere houding brokkelt wat af en ik zie tranen in haar ogen.

“Dan verlies ik mijn baan”, antwoordt ze.

“Zullen we samen kijken hoe we dat kunnen voorkomen?” zeg ik.

De organisatie zat midden in een reorganisatie en het was mijn taak als manager om mijn afdeling mee te nemen in deze verandering. Ik was het niet met alle veranderingen eens, maar ik wist ook dat verandering onvermijdelijk was om het voortbestaan van de organisatie te waarborgen. Op dat moment was het belangrijk om te onderzoeken hoe ik mijn medewerkers op een goede manier mee kon nemen naar de toekomst. Voor een aantal betekende dit een nieuwe baan, maar voor heel veel ook een iets andere invulling van hun werk. Soms nieuwe vaardigheden aanleren en soms andere keuzes maken.

Verandering is groei

In de loop van mijn carrière heb ik geleerd dat veel mensen verandering eng vinden. Ik heb gezien dat mensen liever hetzelfde blijven doen – dat wat ze altijd hebben gedaan. Heel bijzonder vond ik dat in het begin. Want voor mij staat verandering gelijk aan groei. Zonder groei geen verandering en zonder verandering geen groei. Ik snap nu heel goed dat dat niet voor iedereen zo ‘geldt’. Voor veel mensen is het niet weten wat er gaat gebeuren dat angst oproept. Ik kijk er anders naar: zoals ik het zie is niets doen juist dé manier om ervoor te zorgen dat je de controle verliest over het proces.

Wanneer ik een team begeleidt in een veranderingsproces vind ik het belangrijk om eerst te bepalen welke zaken men belangrijk vind om te behouden of mogelijk zelfs te versterken en waar ze zelf mogelijke verbeteringen zien. Dat is dan het eerste uitgangspunt, vandaaruit gaan we dan gezamenlijk kijken wat we zelf al kunnen doen om de uitgangspunten van de voorgenomen verandering te realiseren.  Dit maakt de positie van het team meteen sterker omdat ze op dat moment zelf kunnen bepalen hoe ze de verandering kunnen realiseren en toch zoveel mogelijk kunnen behouden wat er goed gaat en wat voor hen belangrijk is.

Lees ook mijn blog over luisteren. 

De touwtjes in handen nemen

En hoe mooi is het wanneer je als team al kunt aantonen dat mee gaat in de voorgenomen verandering en dat je zelf al keuzes hebt gemaakt. Iedere organisatie die noodgedwongen veranderingen moet doorvoeren wordt er blij van wanneer medewerkers proactief keuzes maken en laten zien dat ze zelf de touwtjes in handen hebben. Zélfs als dat betekent dat sommige keuzes anders zijn dan van bovenaf zijn bedacht.

 

Privacyverklaring Cookieverklaring Algemene voorwaarden