Neem je plaats in

Neem je plaats in

Het vaste werkoverleg: Je loopt de ruimte in en je wilt op je vaste plek gaan zitten, maar daar zit de nieuwe medewerker. Je voelt je ongemakkelijk, maar je vindt het ook wat ver gaan om te zeggen dat dat jouw plaats is. Ongetwijfeld is deze situatie voor veel mensen heel herkenbaar. Mensen zijn gewoontedieren. We rijden iedere morgen op dezelfde manier naar het werk, we hebben bij het opstaan dezelfde routine en we hebben een voorkeur voor een bepaalde plek tijdens het werkoverleg…

Structuur

Er is niets mis met vaste gewoontes en bepaalde structuur van de dag. Het helpt je om de dag door te komen en het geeft ruimte in je hoofd om over andere keuzes na te denken. Maar het kan heel verhelderend zijn om je structuur soms ook wat overhoop te gooien en te onderzoeken waarom je dat een ongemakkelijk gevoel geeft. De ruimte eens van een andere kant te bekijken. Wat meer op de voorgrond te gaan zitten of juist wat meer op de achtergrond. Te onderzoeken wat dat met je gedrag doet.

Ander perspectief creëren

Bij het ondersteunen van burgerinitiatieven of vrijwilligersorganisaties kom ik deze onderstroom ook heel veel tegen. Bepaalde mensen krijgen bewust of onbewust meer een leidende rol of worden soms op een voetstuk geplaatst. Juist dan is het heel interessant voor de dynamiek om die stille vrijwilligster die altijd voor de koffie zorgt aan het hoofd van de tafel te plaatsen en de voorzitter wat meer op de achtergrond.

De lege stoel

Ook de dynamiek van de lege stoel is heel interessant. In sommige gevallen is het plaatsen van een lege stoel als vertegenwoordiging van de doelgroep die niet aanwezig is heel erg helpend om een andere discussie te krijgen. Vooral als het gesprek meer gaat over de structuur en het proces en er te weinig echte aandacht is voor de mensen waar het eigenlijk over zou moeten gaan: de cliënten, patiënten of inwoners.

Dus ik nodig je van harte uit om eens een andere plaats in te nemen, je structuur om te gooien of een plaats te creëren voor de doelgroep die niet aanwezig is. En laat eens horen wat je ervaringen zijn. Heb je vragen of wil je eens sparren over hoe je je plaats echt kunt innemen stuur mij dan een mail patricia@bteken.nl

Lees hier hoe je oneindige mogelijkheden kan creëren.

Privacyverklaring Cookieverklaring Algemene voorwaarden